Wielka Sobota

Święcenie pokarmów
St Stephen’s RC Church
Blairgowrie

Któryś za nas cierpiał rany… 3x

Reader 1

Fragment starożytnej homilii na Wielką Sobotę:

Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. (…) Dla Ciebie Ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla Ciebie Ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie Ja, który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię i zstąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie, człowieka, stałem się jako człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Dla ciebie, który porzuciłeś ogród rajski, Ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie.
Przypatrz się mojej twarzy dla ciebie oplutej, bym mógł ci przywrócić ducha, którego kiedyś tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz.
Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby z twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj moje ręce tak mocno przybite do drzewa dla ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę do drzewa.

Chwila modlitwy w ciszy

Reader 2

Panie Jezu, Chryste, nasz Zbawicielu, Tyś przez śmierć na krzyżu dla naszego zbawienia przeszedł z tego świata do chwały Ojca w niebie. Odszedłeś, aby być bliżej nas, jako pokarm w Najświętszym Sakramencie. Chcemy podziękować Ci za Twoją wielką miłość do nas, za mękę i śmierć dla naszego zbawienia i za Twoje zmartwychwstanie, które jest źródłem naszego zmartwychwstania. Wiemy, że ten grób wkrótce będzie pusty. Jak niewiasty, które biegły do Twego grobu z wonnościami, przynosimy Ci nasz skromny dar – wielkopostny trud pokuty i nawrócenia, nasz żal za grzechy i postanowienie poprawy, naszą wdzięczność i miłość.

Prowadzący: Panie Jezu Chryste, który podnosisz nas z grobu naszych grzechów i napełniasz duchową mocą, stajemy przed Tobą z sercem przepełnionym miłością, wdzięcznością i dziękczynieniem.
Za Twoją mękę i śmierć na krzyżu dla naszego zbawienia dziękujemy Ci, Panie
Wszyscy: Dziękujemy Ci, Panie.
Prowadzący: Za Twoje zwycięskie zmartwychwstanie dziękujemy Ci, Panie

Wszyscy: Dziękujemy Ci, Panie.
Prowadzący: Za zwycięstwo nad śmiercią i pozbawienie jej mocy panowania nad nami dziękujemy Ci, Panie
Wszyscy: Dziękujemy Ci, Panie.

Reader 2

Czuwamy Panie przy Twoim grobie razem z Twoją Matką, umiłowanym uczniem Janem i pobożnym Józefem z Arymatei. Pragniemy Cię wielbić.
Za to żeś przyszedł na ziemię, aby w pełni objawić nam Ojca, który jest w niebie, uwielbiamy Cię, Panie
Wszyscy: uwielbiamy Cię,Panie.
Prowadzący: Za to że szukałeś każdej zagubionej owieczki uwielbiamy Cię, Panie
Wszyscy: uwielbiamy Cię, Panie.
Prowadzący: Za obietnicę życia wiecznego uwielbiamy Cię, Panie
Wszyscy: uwielbiamy Cię, Panie.
Prowadzący: Za to, że umierając na krzyżu, pojednałeś nas z Ojcem w niebie uwielbiamy Cię, Panie
Wszyscy: uwielbiamy Cię, Panie.
Prowadzący: Za to, że Twój pusty grób jest nadzieją naszego zmartwychwstania uwielbiamy Cię, Panie
Wszyscy: uwielbiamy Cię, Panie.
Prowadzący: Za to, że pozostałeś z nami na wieki w sakramencie Eucharystii uwielbiamy Cię, Panie

Wszyscy: uwielbiamy Cię, Panie.

Presentation of food and blessing on the altar …

Reader 2

Intercessory prayer

Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy.

Reader 2

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław † ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław †to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także † naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Offertory …

Hymn in Polish language….W krzyżu zbawienie, w krzyżu cierpienie

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, ni szuka. 2X

W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej.
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej.2X

Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
Serce ci na wskroś przepali,
Gdy grom się zbliża, pospiesz do krzyża.
On ciebie wesprze, ocali.2X

Gdy cię skrzywdzono albo zraniono,
Lub serce czyjeś zawiodło,
O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj.
Krzyż niech ci stanie za godło. 2X